top of page

Digital Asset Management

Generelt om DAM
 
Billeder, video, præsentationer og andre digitale filer, har en afgørende betydning for kommunikation i virksomheder, organisationer og institutioner. Mængden af mediemateriale stiger fra dag til dag og i mange tilfælde flere drejer det sig om flere tusinde filer.

 

Der bliver dagligt brugt unødvendig meget tid på at fremfinde ønskede filer – tid som kan bruges mere fornuftigt. Ofte er det svært at holde styr på alle disse filer, da de kan ligge flere forskellige steder, uden en overordnet kontrol af hvem der har adgang, om de benyttes korrekt eller om man overhoved har fat i rette fil. Noget som er blevet endnu vigtigere efter at GDPR loven er blevet indført.

 

Løsningen er etablering af et DAM system. DAM står for Digital Asset Management og er dét centrale sted hvor mediefiler opbevares og administreres fra. 

 

DAM systemet kan håndtere elle former for mediefiler. Det kan være alt fra produkt- og marketingbilleder til salgsvideoer, PowerPoint præsentationer, PDF-dokumenter og alt anden mediemateriale, der benyttes i en virksomhed eller organisation.

 

Herefter kan der tilføjes metadata, altså supplerende informationer, som kan bruges til at finde frem til rette fil. For virksomheder kan det være data som f.eks. varenummer, person på billedet, udløbsdato og meget mere. For museer og arkiver kan de være beskrivelse af motivet, adresse og geo-lokation, årstal m.v. Derved kan man finde frem til en fil, ikke kun ved at kende fil- eller mappenavn, men også ved søgning på de metadata som er registreret på filen. 

Hvilken udgave er den rette for os?

Spørgsmålet er starten på en god dialog. Gennem vores erfaring fra flere hundrede installationer, kan Attention Solutions hurtigt estimere hvad din løsning skal indeholde.
Vi tilbyder både On Premise og SaaS Cloud-løsninger, så når vi sammen har udarbejdet behovsanalyse, kan vi hurtigt fortælle hvilken DAM løsning der er den rigtige for jer i fremtiden.

Cumulus

On-premise løsning

 

Fra den mellemstore til store installation

Cumulus er en On Premise skrædder syet løsning som installeres i Jeres eget IT-miljø. Produktserien giver i større fleksibilitet og flere muligheder for at tilpasse løsninger til jeres individuelle behov. I har alle data in – house, sikret overfor 3. part. Cumulus On Premise henvender sig hovedsaligt til mellem til store installationer, hvor det er optimalt at data holdes In House.

Canto SaaS

Cloud løsning

 

Fra den mindre til den mellemstore installation.

Cloud - løsningen, hvor I vil slippe for drift og vedligeholdelse af egen servere, hvis I kan ”nøjes” med en mere generel løsning, så er Canto SaaS et godt alternativ, med de begrænsninger der er i forhold til Cumulus On Premise. I abonnerer på en online service, hvor alle virksomhedens billeder, film, præsentation og andre mediefiler ligger i ”skyen” med Canto SaaS.

Integration med andre systemer

Med sin centrale rolle, bliver DAM et meget vigtigt bindeled til alle andre systemer der benytter billeder og anden mediemateriale. Ved at centralisere administrationen ét sted, bliver det langt lettere at sikre en ensartethed af hvilke filer der benyttes hvor. Opgaven for DAM går herefter ud på at sende opdaterede filer til de andre systemer, tilmed i størrelser og formater som er tilpasset de bestemte formål. 

 

Her er nogle eksempler på integrationer med DAM:

Web-Shop

Kommer der et nyt produktbillede eller bliver et eksisterende billede ændret, kan DAM automatisk sende nye udgaver fra DAM til Web-Shop systemet. Derved vil det altid være de aktuelle billeder der vises.

 

Men det behøver ikke at være begrænset til virksomhedens egen web-shop. Det kan også være automatisk opdatering af produktbilleder til partneres systemer. Noget der gør samhandlen meget nemmere og sikre at partnernes web-shops altid viser aktuelle billeder.

 

PIM

Integration med PIM kan gå begge veje. DAM kan sende opdaterede produktbiller til PIM, så brugere af PIM-systemet altid ser aktuelle billeder. 

 

Omvendt kan PIM systemet sende produktdata til DAM, og derved berige DAM-systemet med værdifulde informationer som varebeskrivelse, sæson, størrelser, farver m.v.  

 

ERP

ERP økonomisystemet kan på samme måde som PIM, sende f.eks. priser og artikelinformationer til DAM. Import af data fra andre systemer kan afføde automatiske handlinger som f.eks. blokering af alle billeder til varenummer ”xyz”, eller sikre at næste katalogproduktion bliver opdateret.

 

CMS

Efter som at DAM altid indeholder seneste billeder, bliver det lettere for en web-redaktør at finde f.eks. billede af den nye bestyrelse og indsætte billedet i en artikel.

banner.jpg
Ønsker du mere information:

Du kan altid kontakte os enten på telefon 70272840

eller pr. e-mail info@attention.dk

bottom of page